+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Výstrahy

Krušné hory

Jizerské hory

Výstraha - Další upozornění: nebezpečí pádu stromů
Další upozornění: nebezpečí pádu stromů

Krkonoše

3. stupeň lavinového nebezpečí
3. stupeň lavinového nebezpečíkritická/nejzrádnější situace

Jeseníky

3. stupeň lavinového nebezpečí
3. stupeň lavinového nebezpečíkritická/nejzrádnější situace
Upozornění - Hřebenové túry: nedoporučujeme
Hřebenové túry: nedoporučujeme

Beskydy

Výstraha - Hřebenové túry: nedoporučujeme
Hřebenové túry: nedoporučujeme
Výstraha - Hřebenové túry: nedoporučujeme
Hřebenové túry: nedoporučujeme

Sešla se valná hromada dobrovolníků Horské služby

Praha, 19. listopadu 2017 – Již 29. valná hromada Horské služby České republiky, z.s., která sdružuje dobrovolné členy HS, proběhla tento víkend v Praze.


Ilustrační foto

Všichni přítomní v úvodu uctili minutou ticha památku zesnulého dlouholetého předsedy republikové Rady a náčelníka HS Krkonoše a kamaráda Adolfa Klepše.

V průběhu valné hromady předseda Rady HS ČR, z.s. Jaromír Holub seznámil delegáty se zprávou o činnosti Rady za období od minulé VH. „Informoval jsem přítomné o změnách na postech statutárních orgánů obou složek HS a změnách mandátů ve Správní a Dozorčí radě. Dále jsem všechny seznámil s průběhem letní sezóny a s přípravami a opatřeními na sezonu zimní,“ uvedl předseda Holub s tím, že rovněž prezentoval vyhodnocení spolupráce obou složek HS, tedy části profesionální i dobrovolnické.

Během rozpravy pak vystoupili s příspěvky jednotliví ředitelé HS ČR, o.p.s. „Navázal jsem na informace o změnách například v personální oblasti a informoval delegáty o probíhajících jednáních s Ministerstvem pro místní rozvoj jako zakladatelem Horské služby,“ řekl ředitel HS ČR, o.p.s. Rudolf Chlad. Dodal, že kromě toho vyzdvihl jednotnost HS i přes její vnitřní uspořádání na dvě části.

Výkonný ředitel Jiří Brožek kromě toho informoval delegáty o provozních záležitostech a vyhodnotil stav úrazovosti a početní stav členské základny v jednotlivých pohořích. Dále informoval o stavu a rozvoji vztahů se složkami Integrovaného záchranného systému. Ředitel Úřadu HS Luboš Veselý přednesl zprávu o stavu rozpočtu HS a informoval o rozsahu probíhajících a plánovaných investic do techniky a staveb.

„V dalších příspěvcích během diskusního fóra jsme řešili pozitivní vývoj a přínos IT technologií při vyhledávání osob a pozitivně zhodnotili v současnosti používanou kvalitní výzbroj a výstroj členů HS,“ doplnil ředitel Chlad. V průběhu diskuse delegáti řešili i důležitý a trvalý úkol hledání formy a motivace k zaujetí nových zájemců o činnost v HS.

Valné hromady se kromě delegátů ze všech horských oblastí ČR zúčastnili i členové Dozorčí rady HS ČR, o.p.s., JUDr. Lenka Deverová a senátor Jiří Růžička. Dalším z hostů byl například Bohumil Oslík, provozovatel Krušnohorské autoškoly a konsultant HS.

Bližší informace: Tiskový servis HSČR, GSM: 606 630 593, e-mail: tisk@hscr.cz

SnowSafe
České hory / Jetík
ICAR
Záchranka
Mapa horské služby
Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu
Deset zlatých pravidel pro pohyb ve volném terénu
10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích

Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2013

Zakladatel Horské služby MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČINNOST HORSKÉ SLUŽBY ČR JE FINANCOVÁNA DOTACEMI Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Partneři Horské služby Slavia pojišťovna Na kole jen s přilbou
ilustrace na pozadí
close
detail
Zobrazit v původní velikosti