<< Zpět na profil zadavatele

Výstavba záchranné stanice Horské služby Strážné v Krkonoších

Datum zveřejnění 17.06.2013 22:00
Datum poslední změny 03.09.2013 16:50


Informace o zakázce

Číslo VZ P13V00000010
Název Výstavba záchranné stanice Horské služby Strážné v Krkonoších
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je výstavba záchranné stanice Horské služby ve Strážném v Krkonoších na pozemku parcelní číslo 2876/3 v k.ú. Strážné, obec Strážné. Pozemek je ve vlastnictví zadavatele.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3800000
Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Místo plnění Strážné v Krkonoších
Předmět plnění Výstavba objektů horské služby
Stav zakázky VZ byla zadána


Informace o zadavateli

Organizace Horská služba ČR, o. p. s.
IČO 27467759
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 218297
Adresa 543 51 Špindlerův Mlýn č. 260
Web http://www.horskasluzba.cz


Soubory ke stažení

Smlouva, její změny a dodatky Smlouva o dílo
Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění Výzva k podání nabídky
Příloha č.2 - technická zpráva
Příloha č.3 - čestné prohlášení dle §53 zákona č. 137/2006 Sb
Příloha č.4 - čestné prohlášení dle § 68 zákona č. 137/2006 Sb.
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele

<< Zpět na profil zadavatele