<< Zpět na profil zadavatele

Stavební úpravy Domu HS na Červenohorském sedle - zateplení

Datum zveřejnění 12.07.2013 17:00
Datum poslední změny 03.09.2013 16:50


Informace o zakázce

Číslo VZ P13V00000013
Název Stavební úpravy Domu HS na Červenohorském sedle - zateplení
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je zateplení Domu Horské služby čp. 76 na Červenohorském sedle, stojící na pozemku parcelní číslo st. 253 v k.ú. Kouty nad Desnou, obec Loučná nad Desnou. Budova i pozemek je ve vlastnictví zadavatele. Dílo bude spolufinancované z Operačního programu Životního prostředí.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1050000
Druh zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Místo plnění Loučná nad Desnou
Předmět plnění Výstavba objektů horské služby
Stav zakázky VZ byla zadána


Informace o zadavateli

Organizace Horská služba ČR, o. p. s.
IČO 27467759
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 218297
Adresa 543 51 Špindlerův Mlýn č. 260
Web http://www.horskasluzba.cz


Soubory ke stažení

Smlouva, její změny a dodatky Smlouva o dílo
Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění Výzva k podání nabídky
Příloha č.2 - technická zpráva
Příloha č.3 - čestné prohlášení dle §53 zákona č. 137/2006 Sb
Příloha č.4 - čestné prohlášení dle § 68 zákona č. 137/2006 Sb.
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele
Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

<< Zpět na profil zadavatele