<< Zpět na profil zadavatele

Zorganizování propagačních akcí S Jetíkem do českých hor

Datum zveřejnění 21.03.2013 20:38
Datum poslední změny 03.09.2013 16:50


Informace o zakázce

Číslo VZ P13V00000003
Název Zorganizování propagačních akcí S Jetíkem do českých hor
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je příprava a realizace sedmi propagačních akcí a zajištění veřejných míst pro realizaci všech akcí ve spolupráci s odborným manažerem projektu. Cílem těchto akcí bude propagovat nabídku českých hor, hru Po stopách Jetíka po českých horách, ekologické chování na horách a bezpečný pohyb po horách.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1127000
Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Místo plnění Česká republika
Předmět plnění Reklamní a marketingové služby
Stav zakázky VZ byla zadána


Informace o zadavateli

Organizace Horská služba ČR, o. p. s.
IČO 27467759
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 218297
Adresa 543 51 Špindlerův Mlýn č. 260
Web http://www.horskasluzba.cz


Uchazeči / dodavatelé

IČO Název Nabízená cena bez DPH Smluvní cena bez DPH Vybraný dodavatel
28739841Kalendář Liberecka spol. s r. o.10483201048320Ano
25260430Sport Marketing Agency s.r.o.11200001120000Ne


Soubory ke stažení

Smlouva, její změny a dodatky Smlouva o dílo_propagační akce Jetík
Příloha č.1 Zadávací podmínky
Příloha č.2 Nabídka dodavatele
Příloha č.3 Oprávnění k realizaci předmětu činnosti
Přiloha č.4 Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č.5 Kopie pojistné smlouvy
Příloha č.6 Pravidla pro používání publicity IOP
Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění Zadávací dokumentace
Odůvodnění účelnosti akce
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele ZPŘ Jetík
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

<< Zpět na profil zadavatele