+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Laviny - nebezpečné situace

Nový sníhNový sníh

Rady na tůru: Buďtě pozorní, sledujte množství nového sněhu a předchozí lavinovou aktivitu!

Lavinové nebezpečí je určeno současným nebo nedávným sněžením. Důležité je množství nového sněhu, které závisí na různých faktorech.

Pokud není nový sníh ovlivněn větrem a leží na pevném sněhovém podkladu, mohou být pozorovány samovolné laviny ve velmi strmém extrémním terénu. Velmi silné sněžení může vést k velkým samovolným lavinám, což je způsobeno narušením nestabiních vrstev. Sněžení je obvykle spojeno s větrem, což má za následek lavinové nebezpečí způsobené novým a navátým sněhem v kombinaci s převějemi. Konkrétní podmínky týkající se nového sněhu jsou popsány v dp.4 (chladno po teplu / teplo po chladnu) a dp.9 (zasněžené krupky).

Lavinové nebezpečí způsobené novým sněhem je velmi lehké rozpoznat. Sledujte množství nového sněhu a předchozí lavinovou aktivitu!

Vzory možného nebezpečí jsou dp.1 / dp.4 / dp.5 / dp.8 / dp.9

Vítr-navátý sníhVítr-navátý sníh

Rady na tůru: Zvažte faktor větru a navátého sněhu!

Lavinové nebezpečí je způsobeno navátým sněhem. Sníh se může usazovat s polečně s novým sněhem (kombinace nového sněhu a navátého sněhu) nebo bez nej.

Nestabilní vrstvy ve sněhové pokrývce jsou klíčem k porozumění tohoto lavinového nebezpečí. Desky navátého sněhu se vyskytují na povrchu těchto nestabilních vrstev. Důležitý je typ krystalů z kterých se skládá nestabilní vrstva, což ovlivňuje její životnost. Velmi nestabilní jsou hranatozrnitý sníh, pohárkové krystaly a povrchová jinovatka.

Nově vzniklá nestabilní vrstva v novém sněhu je také velice běžná. Pokud se během mrazivého období pokryje prachový sníh navátým sněhem, pak tato nestabilní vrstva způsobí velmi jedoduché zpouštění lavin.

Pokud není zakryt vrstvou nového sněhu, problém navátého sněhu je obvykle jednoduché rozpoznat zkušenostmi a sněhovým profilem. Z historie působení síly a směru větru lze vyčíst větrné návěje. Typické znaky: návěje, větrem ubyté desky, Whummpf zvuky, někdy sněhové kupy a nedávná lavinová aktivita způsobená navátým sněhem.

Možné příznaky nebezpečí jsou dp.1 / dp.4 / dp.5 / dp.6dp.8 

Mokrý sníhMokrý sníh

Rady na tůru: Správé načasování a plánování výletu je důležité!

Lavinové nebezpečí je způsobeno slábnutím sněhové vrstvy způsobené tekoucí vodou. Toto může být zapříčiněno vysokými teplotami, teplými větry, silným slunečním zářením, sněžením s deštěm nebo kombinací těchto faktorů. Zejmena nebezpečná je první fáze tání, velká vrstva stojaté vody na pevné sněhové krustě nebo střídání sněžení a deště.

Laviny z mokrého sněhu mají obrovskou ničivou sílu, bez ohledu na to jestli jsou deskové, z volného sněhu nebo klouzavé.

Nebezpečí mokrého sněhu jsou dosti zřejmá. Správné plánování a načasování je proto velmi důležité, protože tání sněhové vrstvy nebezpečí zvyšuje. Základní znalosti o mokrém něhu můžete nalézt v dp.3 (déšť) a v dp.10 (jarní situace).

Možné příznaky nebezpečí jsou dp.3 / dp.10

Starý sníhStarý sníh

Rady na tůru: Dbejte defenzivního chování a zvýšené opatrnosti v oblastech chudých na shíh a při přechodech mezi místy chudými a bohatými na shíh!

Lavinová poroblematika může být určena přítomností nestabilních vrstev ve staré sněhové pokrývce. Sněhová vrstva je definována jako stará, pokud nebyla po dobu několika dnů vystavena a narušena srážkami sněhovými či dešťovími, větru nebo tání.

V regionech nebo zimních obdobích chudých na sníh se nebezpečí lavin důsledkem starého sněhu vyskytuje častěji než v regionech či zimách bohatých na sníh.Ovlivněny jsou všechny svahy, nejvíce stinné. V oblastech chudých na sníh nebo v oblastech s rychlým úbytkem sněhu mohou být především deskové laviny uvolněné dodatečným zatížením. Dokonce i v oblastech s mírně strmými svahy se mohou laviny vyskytovat. Trhliny se mohou rozšiřovat na dlouhé vzdálenosti! a tak mohou způsobit i velké laviny. Problematiku lavin starého sněhu je obtížné vyhodnotit a vydat přesné varování, což je vidět ve statistikách: Pokud se osoby vzdělané v problamatice lavin stanou obětí lavinového sesuvu, jedná se ve valné většině o důsledek starého sněhu.

V těchto situacích je potřeba konzervativního chování !zkušený pozorovatel! by měl prozkoumat sněhový profil. Pokud existují výrazně nestabilní vrstvy v horní části starého sněhu, stane se nový sníh problémem přeměnou na starý sníh po několika dnech bez srážek. Problém kombinace starý sníh / mokrý sníh lze nalézt na jaře na strmých svazích. Dosavadní znalosti o problematice starého sněhu lze nalézt v dp.1 (stálá nestabilní vrstva na prvním sněhu (druhé sněžení)), dp.4 (chladno po teplu / teplo po chladnu), dp.5 (sněžení po delším chladném období), dp.7 (sněhově chudá území při sněhově bohatých zimách) a dp.8 (zasněžená povrchová jinovatka).

Možné příznaky nebezpečí jsou dp.1 / dp.4 / dp.5 / dp.7 / dp.8 

Klouzavý sníhKlouzavý sníh

Rady na tůru: Vyhněte se oblastem v okolí trhlin ve sněhové pokrývce!

Toto lavinové nebezpečí je charakterizováno posunutím celé sněhové vrstvy na prudkém, kluzkém porchu. Vznik trhlin ve sněhové vrstvě je často varovné znamení. Uvolnění klouzavé laviny nelze předpovědět! Nicméně objevují se hlavně na podzim po silném sněžení nebo na jaře během prvního tání sněhové vrstvy.

Možný příznak nebezpečí je dp.2

Ochrana osobních údajů | Správa cookies | Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2022

ilustrace na pozadí