Data poskytuje Horská službou ČR na základě informací přímo z terénu