+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Výstrahy

Šumava

Nouzový stav na Horské službě

Za současného stavu, kdy byl vyhlášen v ČR nouzový stav, došlo také k několika opatřením na Horské službě ČR, o.p.s. Stejně jako se situace každým dnem mění, jsou přijímána, aktualizována a doplňována opatření krizovým štábem Horské služby ČR, o.p.s.

 

Záchranáři Horské služby bývají v mnoha případech v první linii možného kontaktu s potenciálně infikovanými jedinci, přesto nepřestávají pracovat na zajištění bezpečnosti hor a návštěvníků.

Ve spolupráci se zdravotnickými záchrannými službami jsou stanoveny postupy, resp. záchranáři HS nemají povinnost provádět zásah u pacientů, kteří nejsou v bezprostředním ohrožení života. Veškeré zásahy probíhají v intenzivní spolupráci ze ZZS, které by v současné době měly být vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Záchranář HS se řídí pokyny dispečerů ZZS a hygieniků.

 

Dále krizový štáb Horské služby ČR, o.p.s. přijmul opatření v souladu s nařízením vlády:

  • Byl zakázán vstup třetích osob do objektů Horské služby,
  • Byly přeplánovány služby záchranářů, tak aby spolu přišli do styku jen minimálně.
  • Z důvodů nedostatků ochranných pracovních pomůcek byly dočasně přerušeny výkony činností dobrovolných členů pro Horskou službu ČR, o.p.s.,
  • Byly zrušeny veškeré služební cesty, včetně cest záchranářů mezi horskými oblastmi, zároveň byla omezena i mobilita v rámci jednotlivých oblastí.
  • Byly zrušeny veškeré akce, kurzy, shromáždění Horské služby. Bohužel došlo i ke zrušení významného dne pro Horskou službu, jímž je 24. březen, kdy si horští záchranáři připomínají Den Horské služby, taktéž se nebude konat 42. ročník Mezinárodní soutěže Horských služeb v Krkonoších
  • Na objekty Horské služby byly umístěny informační tabulky, na kterých jsou kontakty na službu konající záchranáře, aby došlo k eliminování kontaktu se záchranářem před určení anamnézy zraněného

Horská služba je aktuálně vybavena dezinfekcí získanou ve spolupráci s ČVUT a ochrannými pomůckami (roušky a repirátory), které se podařilo získat objednávkou ze zahraničí ještě před vyhlášením nouzového stavu.

Stejně jako základní složky IZS, a další složky na vyžádání, i jako kolegové zdravotníci a jiní, nemáme v těchto dnech homeoffice, ale staráme se o vaše bezpečí na horách a zajišťujeme pomoc (i když v omezeném režimu) i nadále. Prosím chovejte se v těchto dnech na horách zvláště obezřetně a odpovědně, ulehčíte nám situaci.

Pomáháme i v rámci nouzového stavu v České republice!

Našim záchranářům bych chtěl poděkovat za jejich obrovské nasazení a práci,

která je v těchto dnech intenzivnější než kdy jindy!

Věřím, že tuto nelehkou dobu všichni brzy ve zdraví zvládneme!

Děkuji všem!

Patrik Jakl, ředitel HS ČR, o.p.s.

Mapa stránek | Zobrazit klasický web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2013

ilustrace na pozadí