+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí
www.jetik.eu
www.jetik.eu

Výstrahy

Krkonoše

Lavinové nebezpečí

Jeseníky

1. stupeň lavinového nebezpečí

Aktuálně

18. 04. 2017
Běh 7 pohoří
26. 04. 2017
Horská služba se prezentovala na MMR
26. 04. 2017
Doškolení leteckých záchránářu HS v Beskydech

Horská služba ČR, o.p.s.

Na základě rozhodnutí vlády ČR založilo Ministerstvo pro místní rozvoj 21. 12. 2004 obecně prospěšnou společnost – Horská služba ČR, o.p.s. Tato organizace společně s Horskou službou České republiky o. s. -zajišťuje veškerou činnost horské služby v ČR.  

Horská služba ČR, o.p.s., zejména: 

 • organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu,
 • poskytuje první pomoc, zajišťuje transport nemocných a raněných,
 • vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor,
 • zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic Horské služby,
 • provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení,
 • vydává a rozšiřuje preventivně-bezpečnostní materiály,
 • informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a svých opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách,
 • sleduje úrazovost, zpracovává úrazovou statistiku, na základě které provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení,
 • provádí hlídkovou činnost na hřebenech hor a na sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech Horské služby a lavinová pozorování,
 • ve vztahu k občanskému sdružení Horská služba České republiky:
  •  provádí a zajišťuje školení členů občanského sdružení Horská služba České republiky a dalších osob účastnících se na záchranných a pátracích akcích v horském terénu,
  • zajišťuje materiálně technické vybavení občanského sdružení Horská služba České republiky,
  • podporuje činnost občanského sdružení Horská služba České republiky.
 • spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi v České republice i v zahraničí,
 • spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi.

Horská služba ČR, o.p.s., je řízena správní radou, jejíž členy jmenuje zakladatel. Statutárním orgánem společnosti je ředitel - náčelník. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada.

  

Složení správní rady Horské služby ČR, o.p.s.

 • Ing. Klára Dostálová, předsedkyně
 • Ing. Jitka Mattyašovská, místopředsedkyně                      

  Rudolf Chlad, člen                         

          Mgr. Stanislav Berkovec, člen

          Ing. Luděk Janoušek, člen

          Adolf Klepš, člen 

          JUDr. Martin Netolický, Ph.D., člen           

          MUDr. Marek Slabý, člen                            

          plk. Ing. František Zadina, člen

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, jejíž členy jmenuje zakladatel.

 

Složení dozorčí rady Horské služby ČR, o.p.s.

 • Mgr. Lukasz Kryński, předseda

 • Mgr. František Lukl, MPA, místopředseda 

  JUDr. Lenka Deverová, členka      

  Michal Klimeš, člen                       

  Mgr. Jana Pastuchová, členka          

  Bc. Radek Polma, člen

 

Ředitel Horské služby

Ředitel – náčelník je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.

Ředitel – náčelník Horské služby ČR,o.p.s., je Mgr. Jiří Brožek. Výkon činnosti Horské služby se organizuje především v rámci jednotlivých horských oblastí, kterými jsou Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. V čele oblasti stojí náčelník oblasti, jmenovaný ředitelem. Organizační chod společnosti a činnost správní a dozorčí rady zajišťuje Úřad Horské služby (Ekonomické centrum), v jehož čele stojí ředitel úřadu – Ing. Lubomír Veselý (vesely@hscr.cz).

organigram HS

organigram
organigram
přehled
SnowSafe
České hory / Jetík
Možnost zakoupení knihy Červení andělé
Aplikace Horská služba do mobilu
Záchranka
Mapa horské služby
Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu
Deset zlatých pravidel pro pohyb ve volném terénu
10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích

Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2013

Zakladatel Horské služby MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČINNOST HORSKÉ SLUŽBY ČR JE FINANCOVÁNA DOTACEMI Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Partneři Horské služby Slavia pojišťovna Na kole jen s přilbou
ilustrace na pozadí
close
detail
Zobrazit v původní velikosti