+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Výstrahy

Krkonoše

3. stupeň lavinového nebezpečí
3. stupeň lavinového nebezpečí: kritická/nejzrádnější situace
Upozornění - Další upozornění: poškozené tyčové značení
Pec pod Sněžkou - Další upozornění: poškozené tyčové značení

Jeseníky

3. stupeň lavinového nebezpečí
3. stupeň lavinového nebezpečí: kritická/nejzrádnější situace

Aktuálně

20. 01. 2018
Enigma zavětří a vysvobodí dívku, zasypanou sněhem
18. 01. 2018
Srážka vlaku s automobilem
18. 01. 2018
Poděkování do Orlických hor

Horská služba ČR, o.p.s.

Na základě rozhodnutí vlády ČR založilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 21. 12. 2004 obecně prospěšnou společnost – Horská služba ČR, o.p.s. Tato organizace společně s Horskou službou České republiky z.s. -zajišťuje veškerou činnost horské služby v ČR.  

Horská služba ČR, o.p.s., zejména: 

 • organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu,
 • poskytuje první pomoc, zajišťuje transport nemocných a raněných,
 • vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor,
 • zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic Horské služby,
 • provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení,
 • vydává a rozšiřuje preventivně-bezpečnostní materiály,
 • informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a svých opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách,
 • sleduje úrazovost, zpracovává úrazovou statistiku, na základě které provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení,
 • provádí hlídkovou činnost na hřebenech hor a na sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech Horské služby a lavinová pozorování,
 • ve vztahu k občanskému sdružení Horská služba České republiky:
  •  provádí a zajišťuje školení členů občanského sdružení Horská služba České republiky a dalších osob účastnících se na záchranných a pátracích akcích v horském terénu,
  • zajišťuje materiálně technické vybavení občanského sdružení Horská služba České republiky,
  • podporuje činnost občanského sdružení Horská služba České republiky.
 • spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi v České republice i v zahraničí,
 • spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi.

Horská služba ČR, o.p.s., je řízena správní radou, jejíž členy jmenuje zakladatel.

Statutárním orgánem společnosti je ředitel. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada.

  

Složení správní rady Horské služby ČR, o.p.s.

 • Ing. Klára Dostálová, předsedkyně
 • Ing. Petra Stonawská, Ph.D., místopředsedkyně
 • Mgr. Stanislav Berkovec, člen
 • Anna Bíbová, členka
 • MUDr. Pavel Hrdlička, člen
 • Ing. Luděk Janoušek, člen
 • Ing. Milena Kochová, členka
 • Mgr. Tomáš Kupka, člen

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, jejíž členy jmenuje zakladatel.

 

Složení dozorčí rady Horské služby ČR, o.p.s.

 • Mgr. Lukasz Kryński, předseda
 • JUDr. Lenka Deverová, členka
 • Mgr. Jiří Růžička, člen
 • Ing. Karel Fiedler, člen 
 • JUDr. Martin Netolický, Ph.D., člen
 • Mgr. František Lukl, MPA, člen

   

Ředitel Horské služby

Ředitel Horské služby je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitelem Horské služby ČR, o.p.s. je Rudolf Chlad.

 

Výkonný ředitel Horské služby

Výkonný ředitel plní úkoly, kterými jej pověří řiditel při plnění základních činností společnosti, včetně řízení činnosti náčelníků a zaměstnanců - záchranářů, stanovení použití technických prostředků k zajištění činností společnosti a další úkoly dle vnitřních předpisů společnosti. Výkonným ředitelem Horské služby ČR, o.p.s. je pověřen Mgr. Jiří Brožek. V rámci jednotlivých horských oblastí je výkon zajišťován náčelníky oblastí, kterými jsou Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. V čele každé oblasti stojí náčelník oblasti, jmenovaný ředitelem. 

 

Ředitel úřadu Horské služby

Organizační chod společnosti a činnost správní a dozorčí rady zajišťuje Úřad Horské služby (Ekonomické centrum HS), v jehož čele stojí ředitel úřadu. Ředitelem úřadu Horské služby ČR, o.p.s. je Ing. Lubomír Veselý.

SnowSafe
České hory / Jetík
Možnost zakoupení knihy Červení andělé
Záchranka
Mapa horské služby
Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu
Deset zlatých pravidel pro pohyb ve volném terénu
10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích

Mapa stránek | Zobrazit klasický web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2013

Zakladatel Horské služby MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČINNOST HORSKÉ SLUŽBY ČR JE FINANCOVÁNA DOTACEMI Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Partneři Horské služby Slavia pojišťovna Na kole jen s přilbou
ilustrace na pozadí
close
detail
Zobrazit v původní velikosti