+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Výstrahy

Šumava

Podzimní atesty psovodů HS

Ve dnech 22.-23.10. 2015 proběhla druhá – podzimní část atestů psů Horské služby. K přezkoušení psovodů s jejich psy byly tentokrát využity plochy v okolí Vlašských bud nedaleko Velké Úpy a Pece pod Sněžkou.

Podzimní atesty psovodů HS
Podzimní atesty psovodů HS

Atesty psů Horské služby mají dvě části. První - zimní část prověřuje psa a psovoda v záchraně lidí zasypaných lavinou. Tato část proběhla v březnu na Mezinárodním lavinovém kurzu Horské služby na Richtrových boudách. Druhá - podzimní část je věnována plošnému vyhledávání osob ztracených v náročném horském terénu.

Zkoušky se mohou účastnit pouze psovodi, kteří jsou členy Horské služby a kteří již s kynologickou brigádou Horské služby cvičí. Zkoušku musí skládat psovod a pes každý rok.

Atest má tři kvalifikace. Kvalifikaci A lze získat jako první s tím, že psovi v době konání  první části musí být nejméně jeden rok. Běžně psovod se svým psem atesty v prvním roce „pouze“ absolvují a o kvalifikaci A usilují až další rok. Pokud pes již někdy získal kvalifikaci A, může se pokoušet o náročnější kvalifikaci B. Nejtěžší je kvalifikace C. Rozdíl v kvalifikacích je dán velikostí prohledávané plochy, obtížností úkrytů hledaných osob a dalšími kritérii.

Psovodi byli rozděleni do dvou skupin podle věku psa. Ve skupině mladších psů bylo 5 psů ve věku kolem 2 let. Ve skupině starších bylo 5 psů ve věku 4 - 7 let. Každá skupina prohledávala požadované prostory v rojnici.

První den každý pes prohledával 2 plochy ve dne a jednu plochu v noci. Denní plochy měly u mladých psů velikost celkem 8 ha, noční plocha 3 ha. U starších psů měly 2 denní plochy velikost celkem 11 ha, noční plocha 5 ha. V každé z ploch byl ukryt pro psovody neznámý počet figurantů – ztracených osob.

Plochy byly velice náročné. Celkové převýšení bylo několik set metrů. Naprostá většina plochy byla také velice nepřehledná – četný výskyt mladého hustého lesa s náročnou průchodností a viditelností do 10 m. Spoléhat se pouze na oči psovoda je tudíž naprosto nedostačující. Jedinou možností, jak prostor bezpečně prohledat je čich cvičeného psa.

Práci psa a psovoda hodnotí zkušební komise. Podkladem pro hodnocení je i podrobný dotazník vyplněný figurantem, z kterého je možné vyčíst, jakým způsobem pes a psovod při nalezení ztracené osoby pracují.

Druhý den psi pátrali po ztracených osobách v objektu uvnitř plochy. K tomuto účelu posloužila Sokolská bouda, toho času již bohužel v dezolátním stavu. Smyslem této části zkoušky je prověřit souhru psa a psovoda také v jiném prostředí, než je přírodní horský terén. Uvnitř budov se pach šíří jinak než ve volném prostoru a pes si s tím musí umět poradit. Pohybuje se také často v temných prostorách s různými překážkami. Výhodou této části zkoušky je, že probíhá na relativně malé ploše, a tak může člen zkušební komise celou dobu sledovat spolupráci psa i psovoda. Mladší psi hledali 2 figuranty, starší psi 1 - 4 figuranty.

Po prohledání objektu následovala ještě zkouška z poslušnosti.

Atestační zkoušky jsou postaveny tak, aby co nejvíce simulovaly reálnou pátrací akci. Testuje se tak i psychická odolnost psovoda. Psovod zpravidla neví, kolik hledá osob a musí po prohledání stanoveného prostoru oznámit, že je prostor již prohledán s příslušným počtem nalezených osob. Zda psovod se psem našel všechny osoby a tím pádem uspěl, se dozví až na závěr druhého dne při vyhodnocení.

Po náročném programu získaly kvalifikaci A 4 psi, kvalifikaci B 3 psi a kvalifikaci C 2 psi.

Velké poděkování patří zejména figurantům, kteří strávili v chladném podzimním počasí v lese i rozpadlé budově mnoho hodin. Poděkování patří také zkušební komisi, jejímiž členy byli Ing. Roman Končel, dlouholetý vedoucí chovné stanice policejních psů v Domažlicích a Ing. Vladimír Makeš, zástupce Policie v Odborné kynologické komisi GŘ HZS. Děkujeme i dispečerovi, fotografům a zástupcům sportovního klubu Kotva Bráník, kteří nám poskytli svou chatu k ubytováni.

Děkujeme a na shledanou na lavinovém kurzu v březnu 2016.

Fotogalerie - Ilona Bittnerová:

Fotogalerie - Iva Svobodová:

Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2013

ilustrace na pozadí