+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Poslání a úkoly Horské služby ČR

Poslání a úkoly Horské služby ČR
Ilustrační foto

Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména

 • organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu
 • poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných
 • vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor
 • zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS
 • provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení
 • spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů
 • informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách
 • spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi
 • sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení
 • provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech HS
 • provádí lavinová pozorování
 • připravuje a školí své členy a čekatele
 • spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí

Mapa stránek | Zobrazit klasický web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2013

ilustrace na pozadí