+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Zahraniční rozvojová spolupráce

Posílení kapacit a rozvoj horské služby v Bosně a Hercegovině    

Termín realizace: červenec 2020 - prosinec 2022

Celková předpokládaná výše prostředků na projekt: 7 200 000 Kč

Hlavní partneři projektu: Ministerstvo bezpečnosti Bosny a Hercegovina (obor záchrany a ochrany) a Svaz horských záchranných služeb Bosny a Hercegoviny

Realizátor projektu: Horská služba ČR, o.p.s.

Poskytovatel dotace: Česká rozvojová agentura

Hlavním cílem projektu je posílit kapacity partnerských organizací a jejich spolupráci vedoucí k udržitelnému rozvoji horské služby v Bosně a Hercegovině a napomoci rozvinout preventivní opatření pro bezpečný pohyb v horách Bosny a Hercegoviny.

 

Bosna a Hercegovina je stát, který je z více jak ¾ území pokryt pohořím. Mnoho silnic v Bosně je ve špatném stavu a mnohá místa v horách jsou dokonce nedostupná. To obecně komplikuje záchranu lidských životů, ocitnou-li se v nebezpečí. Z důvodů náročného přístupu a pohybu v horách se na záchraně obyvatel v těžko dostupných oblastech podílí další záchranné složky, specializované horské služby. Přestože pohoří zaujímá rozsáhlé území země, činnost horských záchranářů je „pouze“ dobrovolná. O její důležitosti však není pochyb. 

Rozvoj horské služby a její podpora je z hlediska realizátora projektu velmi důležitá. Projekt má stanovené čtyři primární výstupy:

1.1 posílení spolupráce hlavních partnerů a příslušných spolků

2.1 posílení kompetencí členů horské služby

3.1 zvýšení materiálního zázemí horské služby

4.1 rozvoj preventivních opatření bezpečného pohybu v horách

Spolupráce partnerů 

Pro rozvoj spolupráce partnerů bylo za dobu projektu podniknuto několik setkání v BiH i v online prostředí. Důležitou aktivitou bylo vytvoření studie o současném stavu horských služeb v Bosně a Hercegovině. Studie se od samotného počátku potýkala s nerozvinutou komunikací mezi spolky a projektovými partnery. Vzhledem k důležitosti vzniku analýzy byla pro její vytvoření vybrána nezávislá výzkumná organizace. Výsledkem je obsáhlá studie zaměřená na základní charakteristiku jednotlivých stanic, identifikaci problémů včetně příkladů dobré praxe z fungování horských služeb v zahraničí.  

Posílení kompetencí 

V rámci projektu byly zrealizované 3 kurzy – sdílení zkušeností mezi záchranáři a metodiky Horské služby ČR a horských služeb Bosny a Hercegoviny. Na území příjemce, v BiH, se odehrál kurz kynologický, za přítomnosti čtyřnohých záchranářů 🐕‍🦺 a kurz lavinový - prevence a hledání v lavině. V zemi realizátora, v ČR, se pak odehrál kurz zimní, při Základní škole HSČR na Dvoračkách. 

Za podpory projektu byly také vytvořeny metodické materiály pro výuku BiH horských záchranářů. Metodické materiály vytvořili tamní metodici a instruktoři – vytvořeny a vytištěny byly dvě metodiky: metodika zaměřená na vyhledávání a záchranu osob a metodika zabývající se technikou letní a zimní záchrany.  

Materiální vybavení 

Hlavnímu svazu GSSuBiH, který se zaměřuje na vzdělávání místních záchranářů, bylo zakoupeno vybavení na výuku a záchranu v zimním období (akija záchranné saně, skialpové lyže, lana apd.). Následoval nákup vybavení pro jednotlivé horské záchranné spolky zapojené do projektu (41 horských služeb) – specifická podpora jednotlivým spolkům na základě identifikovaných potřeb (od karabin, lan a dalšího horo materiálu přes záchranné transportní prostředky až k potřebnému vybavení pro záchranu na vodě, pod vodou, v jeskyních atd.).  

Preventivní opatření 

Za pomoci BiH kolegů bylo provedeno hodnocení bezpečnosti dálkové stezky Via Dinarica – White trail (na BiH území), na jehož základě byl zakoupen materiál na zvýšení bezpečnosti stezky (ocelová lana, výstražné cedule, tyče pro zimní značení atd.) a provedena jeho instalace. Bylo zrealizováno více jak 10 událostí pro veřejnost, věnující se zvyšování povědomí o bezpečném pohybu v horách a fungování jednotlivých spolků horských služeb – v podobě Dnů otevřených dveří realizovaných samotnými spolky a v podobě veřejné kampaně v rámci outdoorového festivalu Ljof. V neposlední řadě bylo vytvořeno krátké vzdělávací video „Zůstaň v horách v bezpečí“, určené pro malé horské nadšence. Video bylo šířeno no sociálních sítích v BiH a na přednáškách pro základní školy.  

Dokumenty

Osnova projektového dokumentu

Tabulka výstupů a aktivit

Matice logického rámce

Časový harmonogram aktivit

Kontakt

[email protected]

Fotogalerie

 poklepáním lze přejít do fotogalerie

Aktuality

 

Ochrana osobních údajů | Správa cookies | Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2024

ilustrace na pozadí