+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Výstrahy

Krkonoše

Horská služba pomáhá v Karpatech

Horská služba pomáhá v Karpatech
Ilustrační foto

Minulý týden se záchranáři HS ČR Krkonoše vydali již potřetí školit zájemce o lavinovou prevenci a záchranu v lavině na Ukrajinu. Z Krkonoš se vypravili 18. ledna na cestu do ukrajinských Karpat náčelník HS ČR Krkonoše Adolf Klepš a lavinový preventista Pavel Cingr. Seminář se i přes nedostatek sněhu a oblevu uskutečnil na horské chatě Perelisok na hřebeni pohoří Svidovce, ve východní části Zakarpatské oblasti Ukrajiny. O kurzy lavinové prevence, záchrany v lavině a práci s lavinovými vyhledávači projevili zájem vysokohorští průvodci, instruktoři lyžování, freeridisté a skialpinisté z Asociace turistů Pohid z Tarnopolu (na rozdíl od nezájmu státních záchranných složek díky politickým změnám a reorganizaci ukrajinské horské služby). Zájem byl ze strany mladých skialpinistů opravdu veliký, s ohledem na časové omezení kurzu dojelo 15 vybraných instruktorů skitouringu, kteří dále budou předávat nabyté zkušenosti účastníkům zimních pochodů. Původně se mělo školení zúčastnit i několik místních horských záchranářů, ale současné vedení horské služby na Zakarpatí jim účast zakázalo, s ohledem na vypjatou vnitropolitickou situaci na Ukrajině. I přes toto nařízení „shora“ se kurzu na vlastní pěst, ve svém volnu a na své náklady, zúčastnili tři záchranáři z Verchoviny.

Samostatnou skupinku zájemců tvořili meteorologové ze sněho-lavinové stanice Požežeska (1450 m), kteří se pravidelně v rámci monitorování lavin pohybují v lavinových katastrech a nemají základní lavinové vybavení a znalosti záchrany v lavině. Seminář na téma laviny – faktory vzniku,  představení lavinové výbavy, zásady kamarádské pomoci v lavině vedl Pavel Cingr, otázky lékařské pomoci raněného a ukázky ošetření při neštěstí prezentoval Adolf Klepš. Součástí kurzu byly i praktické ukázky práce s lavinovými vyhledávači, testy stability sněhu, sněhové profily, sondování a vyproštění z laviny.

Na závěr záchranáři z Čech a Polska představili 5ti stupňovou mezinárodní stupnici lavinového nebezpečí a uvedli formu veřejného prezentování výstrah. Skialpinisté z Ukrajiny mají zájem o aktivní záchranu v terénu s ohledem na odlehlost hor a nedostupnost pomoci v případě lavinového neštěstí nebo úrazu. Od loňského roku nakupují ukrajinští skialpinisté lavinovou výbavu a aktivně se zajímají se o svoji bezpečnost při pohybu v horách. Na rozdíl od státních záchranářů si uvědomují aktivní přístup při záchraně a nutnost dodržování pravidel bezpečného pohybu v horách. Další zastávkou záchranářů z HS Krkonoše a kolegů z Karpatského turistického spolku byla exkurze na lavinové stanici Požežeska, za hřebenem Karpat v Ivano-Frankovské oblasti na úbočí nejvyššího vrcholu Hoverla (2061 m), kde se seznamovali s prací meteorologů, kteří svá měření dělají na přístrojích a zařízeních z 80. let. Největší překážkou je ale metodika z roku 1957 a jakákoli absence počítačových aplikací. Pro zpracování veřejných výstrah v rámci projektu Mezinárodního Visegradské fondu IVF jsou tento rok využívána tříhodinová měření sněho-lavinových stanic Požežeska a Plaj, na základě nich jsou zveřejňovány na www.karpaty.net/laviny orientační lavinové výstrahy. Bohužel nastavený systém zpracování dat neumožňuje využívat data z měření sněhových profilů, které jsou zpracovány ručně na milimetrový papír a nelze je dále distribuovat.

Již od roku 2009 je HS ČR odborným garantem školení ukrajinských záchranářů v Zakarpatské oblastí (bývalé Podkarpatské Rusi). Při prvním setkání v dubnu 2009 bylo doslova informativní, ukrajinští kolegové se poprvé seznámili se současnými postupy a vybavením naší horské služby. V roce 2012 díky malému grantu Mezinárodního Visegradského fondu odjeli záchranáři HS ČR Krkonoše a Střediska lavinové prevence v Jasné školit dvě desítky záchranářů z nejvyšších ukrajinských pohoří – Svidovec a Černohorský masiv. Bohužel v roce 2012 prošla horská služba Ukrajiny reorganizací a od počátku roku 2013 spadá pod ministerstvo obrany. Změny, které nastaly s nástupem nové politické garnitury na Ukrajině vedly k postupné výměně náčelníků horských záchranářů za nekompetentní velitele z řad vojáků a požárníků a horská služba přestala být horskou službou v pravém slova smyslu. Zájem nového vedení záchranných složek na Ukrajině o spolupráci s naší HS je druhořadý a velmi vlažný.

Cílem malého grantu Mezinárodního visegrádského fondu pro zimu 2013/2014 zaměřeného na lavinovou prevenci v ukrajinských Karpatech je prezentace 5ti stupňové škály lavinového nebezpečí na Ukrajině a veřejné komunikování výstrah zpracovávaných Ukrajinským hydrometeorologickým centrem se zaměřením na freeride komunity a skialpinistů, http://www.karpaty.net/archiv/meteorologove-a-laviny.htm.

Více, reportáž z cesty http://www.karpaty.net/archiv/karpaty-v-blate-a-mlze.htm za Karpatský turistický spolek Aleš Kučera.

Ochrana osobních údajů | Správa cookies | Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2023

ilustrace na pozadí