+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Spolupráce HS Šumava při instalaci a provozu meteorologických stanic

Automatické meteorologické stanice se staly za poslední desetiletí nedílnou součástí meteorologických měření na profesionálních stanicích a ve většině případů zcela nahradily stanice dobrovolnické – manuální. 

Spolupráce HS Šumava při instalaci a provozu meteorologických stanic
Foto z instalace

Díky operativnosti získávaných údajů a možnosti bezobslužného provozu jejich význam vzrostl zejména na horách, kde jsou pravidelná manuální měření obtížná nebo nemožná. Horská služba ČR v rámci svého poslání a činnosti tyto údaje z automatických stanic pravidelně využívá a informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách. V návaznosti na to pak realizuje příslušná opatření k zajištění bezpečnosti pobytu a pohybu po horách. Nejinak je tomu v oblasti Šumavy, kde za tímto účelem spolupracuje s dalšími organizacemi, spolky a orgány státní správy. Jednou z oblastí této spolupráce je spolupráce právě při instalaci a zajištění provozu automatických meteorologických a účelových výzkumných stanic, které slouží k získávání aktuálních informací v oblasti meteorologie, hydrologie a hydroekologického výzkumu. Příkladem takové širší spolupráce byla na počátku listopadu 2022 rekonstrukce meteorologické stanice Smrčina na stejnojmenném vrcholu. Za tímto účelem spojili opět síly amatérští meteorologové Šumavy s pracovníky Správy NP Šumava, Ústavu pro hydrodynamiku, v.v.i. a Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kdy za významné pomoci Horské služby Šumava provedli ve dvou etapách rekonstrukci dosavadní meteorologické stanice z roku 2007. Nově zrekonstruovaná meteorologická stanice Smrčina měří v nadmořské výšce téměř 1330 m v automatizovaném režimu a kromě teploty a vlhkosti vzduchu zaznamenává rychlost a směr větru, kapalné srážky, teplotu půdy a výšku sněhové pokrývky. Podobně byly v minulosti za významné pomoci členů Horské služby Šumava instalovány na vrcholech Šumavy také v polohách nad 1300 m n. m. meteorologické stanice, jako jsou Plechý, Blatný vrch, Jezerní hora, Poledník nebo Boubín. Data z těchto stanic jsou zpracovávána a vyhodnocována také v úzké spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. Přestože jsou zmíněné automatické meteorologické stanice bezúdržbové, vyskytnou se výjimečné situace, kdy je třeba stanici navštívit a provést příslušný zásah k zajištění provozuschopnosti a odpovídajícího měření, např. odstranění námrazy, výměna baterie nebo vyčištění srážkoměru. I v tomto případě je součinnost členů Horské služby Šumava velkým přínosem a nezbývá nám, než jim za vše uvedené na tomto místě poděkovat.

Za šumavské meteorology a výzkumníky

Jan Procházka (Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity a Česká meteorologická společnost, z.s.)

 

Snímky: Spolupráce HS Šumava při rekonstrukci meteorologické stanice NP Šumava Smrčina, 1330 m n. m.

Ochrana osobních údajů | Správa cookies | Mapa stránek | Zobrazit klasický web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2024

ilustrace na pozadí