+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Horská služba ČR, o.p.s.

Na základě rozhodnutí vlády ČR založilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 21. 12. 2004 obecně prospěšnou společnost – Horská služba ČR, o.p.s. Tato organizace společně s Horskou službou České republiky z.s. - zajišťuje veškerou činnost horské služby v ČR.  

Horská služba ČR, o.p.s., zejména: 

 • organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu,
 • poskytuje první pomoc, zajišťuje transport nemocných a raněných,
 • vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor,
 • zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic Horské služby,
 • provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení,
 • vydává a rozšiřuje preventivně-bezpečnostní materiály,
 • informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a svých opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách,
 • sleduje úrazovost, zpracovává úrazovou statistiku, na základě které provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení,
 • provádí hlídkovou činnost na hřebenech hor a na sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech Horské služby a lavinová pozorování,
 • ve vztahu k občanskému sdružení Horská služba České republiky:
  •  provádí a zajišťuje školení členů občanského sdružení Horská služba České republiky a dalších osob účastnících se na záchranných a pátracích akcích v horském terénu,
  • zajišťuje materiálně technické vybavení občanského sdružení Horská služba České republiky,
  • podporuje činnost občanského sdružení Horská služba České republiky.
 • spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi v České republice i v zahraničí,
 • spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi.

Horská služba ČR, o.p.s., je řízena správní radou, jejíž členy jmenuje zakladatel. Statutárním orgánem společnosti je ředitel. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, jejíž členy jmenuje zakladatel.

  

Složení správní rady Horské služby ČR, o.p.s.

 • PhDr. Ivan Bartoš, PhD., předseda
 • Ing. Eva Štěpánková, místopředsedkyně
 • Pavel Smejkal, místopředseda
 • Mgr. Stanislav Berkovec, člen
 • Ing. Tomáš Čermák, člen
 • MUDr., Bc. Pavel Hrdlička, člen
 • Ing. Luděk Janoušek, člen
 • Bc. Josef Slovák, člen
 • JUDr. Aleš Mácha, člen

 Složení dozorčí rady Horské služby ČR, o.p.s.

 • Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA, předseda
 • JUDr. Lenka Deverová, místopředsedkyně
 • Mgr. Jiří Růžička, člen
 • Mgr. Jana Pastuchová, členka
 • Mgr. Pavel Drahovzal, člen
 • Mgr. Martin Červíček, člen

 

Ředitel Horské služby

Ředitel Horské služby je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. 

Ředitel používá také tradiční označení „náčelník Horské služby ČR“. 

Ředitelem Horské služby ČR, o.p.s. je René Mašín.

 

Rada náčelníků je poradním orgánem ředitele společnosti a je složena z náčelníků oblasti:

Složení rady náčelníků Horské služby ČR, o.p.s.

Bc. Michal Janďura, DiS. - náčelník oblasti HS Šumava

 

Bc. Miroslav Račko - náčelník oblasti HS Krušné hory

 

Mgr. David Savický - náčelník oblasti HS Jizerské hory

 

Pavel Cingr - náčelník oblasti HS Krkonoše

 

 Mgr. Josef Hepnar, DiS. - náčelník oblasti HS Orlické hory

 

Vítězslav Kaller - náčelník oblasti HS Jeseníky

 

Radan Jaškovský - náčelník oblasti HS Beskydy

Ochrana osobních údajů | Správa cookies | Mapa stránek | Zobrazit klasický web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2024

ilustrace na pozadí