+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Výstrahy

Krkonoše

Jeseníky

Aktuálně

24. 01. 2022
Zimní škola HS
23. 01. 2022
Náročná resuscitace na běžecké trati
19. 01. 2022
Poděkování do Krušných hor

Stupně lavinového nebezpečí

1. stupeň lavinového nebezpečí, ikona

1. stupeň lavinového nebezpečí - nízké

1. stupeň lavinového nebezpečí, barevné označení

Stabilita sněhové pokrývky
Sněhová pokrývka je celkem dobře zpevněná a stabilní

Pravděpodobnost uvolnění laviny
Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení** a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu*. Je možnost samovolného uvolnění malých lavin nebo splazů, které se většinou zastaví ještě na svahu.

Doporučení pro lyžaře a turisty
Všeobecně bezpečné podmínky. Nebezpečná místa se vyskytují pouze ojediněle. Zvýšená opatrnost na svazích nad 40º!

Charakteristika 1. stupně lavinového nebezpečí
Obvykle je vyhlašován v 20% zimního období a dochází při něm k 7% lavinových nehod. Ohrožení frekventovaných cest je nízké. Bývá vyhlašován při napadnutí 0–10 cm nového sněhu za bezvětří nebo 0-5 cm nového sněhu při působení větru nad 10m/s. Označen zelenou barvou.

Označení 1. stupně lavinového nebezpečí v jiných jazycích

SK  PL  AN  D
Malé Niski Low  Gering

  

2. stupeň lavinového nebezpečí, ikona

2. stupeň lavinového nebezpečí - mírné

2. stupeň lavinového nebezpečí, barevné označení Normální situace

Stabilita sněhové pokrývky
Sněhová pokrývka vykazuje na některých strmých svazích* jen střední stabilitu. Jinak je zpevněná vcelku dobře.

Pravděpodobnost uvolnění laviny
Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení** (výjimečně i při malém dodatečném zatížení) a to zejména na strmých svazích* většinou uvedených v lavinové předpovědi. Možnost samovolného uvolnění větších lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny malých rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu.

Doporučení pro lyžaře a turisty
Převážně bezpečné podmínky. Nebezpečná místa se vyskytují na strmých svazích* většinou uvedených v lavinové předpovědi. Nevstupovat na svahy nad 40º!! Zvýšená opatrnost na svazích nad 35º!

Charakteristika 2. stupně lavinového nebezpečí
Obvykle je vyhlašován v 50% zimního období a dochází při něm k 34% lavinových nehod. Ohrožení frekventovaných cest je mírné. Bývá vyhlašován při napadnutí 10–20 cm nového sněhu za bezvětří nebo 5-10 cm nového sněhu při působení větru nad 10m/s. Označen žlutou barvou.

Označení 2. stupně lavinového nebezpečí v jiných jazycích

SK  PL  AN  D
Mierne Umirkovany Moderate Mässig

 

3. stupeň lavinového nebezpečí, ikona

3. stupeň lavinového nebezpečí - značné

 3. stupeň lavinového nebezpečí, barevné označeníKritická / Velmi zrádná situace!!

Stabilita sněhové pokrývky
Sněhová pokrývka vykazuje na mnoha strmých svazích* pouze střední až slabou stabilitu. Zde je jen mírně zpevněna.

Pravděpodobnost uvolnění laviny
Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném zatížení** a to zejména na strmých svazích* většinou uvedených v lavinové předpovědi. V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin středních a ve výjimečných případech i velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu.

Doporučení pro lyžaře a turisty
Túry vyžadují velkou opatrnost a výbornou znalost lavinové problematiky. Nutná volba bezpečné trasy. Nebezpečná místa již tvoří souvislý celek i na mnoha strmých svazích* většinou uvedených v lavinové předpovědi. Nevstupovat na svahy nad 35º!! Zvýšená opatrnost na svazích nad 30º!

Charakteristika 3. stupně lavinového nebezpečí
Obvykle je vyhlašován v 30% zimního období a dochází při něm k 47% lavinových nehod. Ojediněle může dojít k ohrožení frekventovaných cest samovolnými lavinami. Bývá vyhlašován při napadnutí 20–40 cm nového sněhu za bezvětří nebo 15-30 cm nového sněhu při působení větru nad 10m/s. Označen oranžovou barvou.

Označení 3. stupně lavinového nebezpečí v jiných jazycích

SK  PL  AN  D
Zvýšené Znaczny Considerable Erheblich

  

4. stupeň lavinového nebezpečí, ikona

4. stupeň lavinového nebezpečí - vysoké

4. stupeň lavinového nebezpečí, barevné označeníAkutní situace

Stabilita sněhové pokrývky
Sněhová pokrývka vykazuje na většině strmých svazích* pouze slabou stabilitu.

Pravděpodobnost uvolnění laviny
Uvolnění laviny je možné již při minimálním dodatečném zatížení** a to na mnoha strmých svazích*. Dají se očekávat samovolné laviny středních ale i velkých rozměrů, které mohou dosahovat dna údolí. Může dojít k poškození lesních porostů. Obvyklé lavinové dráhy mohou dosáhnout svého maxima.

Doporučení pro lyžaře a turisty
Možnosti túr jsou silně omezené a vyžadují vynikající znalost lavinové problematiky. Nutná volba co nejbezpečnější trasy, která omezena na mírně strmé svahy*. Nebezpečná místa již tvoří souvislý celek i na mnoha strmých svazích*. Nevstupovat na svahy nad 30º!! Zvýšená opatrnost na svazích nad 25º!

Charakteristika 4. stupně lavinového nebezpečí
Obvykle je vyhlašován jen minimálně, ale dochází při něm k 12% lavinových nehod. Většina frekventovaných cest je ohrožena samovolnými lavinami středních ale i velkých rozměrů. Bývá vyhlašován při napadnutí 40–70 cm nového sněhu za bezvětří nebo 30-50 cm nového sněhu při působení větru nad 10m/s. Označen červenou barvou.

Označení 4. stupně lavinového nebezpečí v jiných jazycích

SK  PL  AN  D
Veĺké Vysoki High Gross

  

5. stupeň lavinového nebezpečí, ikona

5. stupeň lavinového nebezpečí – velmi vysoké

5. stupeň lavinového nebezpečí, barevné označeníKatastrofická situace

Stabilita sněhové pokrývky
Sněhová pokrývka je celoplošně velmi slabě zpevněna a nestabilní.

Pravděpodobnost uvolnění laviny
Uvolnění laviny se dá očekávat již při minimálním dodatečném zatížení** a to i v mírně strmém terénu*. Dá se očekávat více samovolných lavin velkých rozměrů, které mohou dosahovat dna údolí. Dají se předpokládat velká poškození lesních porostů. Obvyklé lavinové dráhy mohou přesahovat svá maxima.

Doporučení pro lyžaře a turisty
Túry jsou prakticky nemožné! Doporučuje se opustit lavinové oblasti.

Charakteristika 5. stupně lavinového nebezpečí
Vyhlašován bývá jen výjimečně. Frekventované cesty se uzavírají. Ohroženy jsou i některá obydlí. Bývá vyhlašován při napadnutí 70–100 cm nového sněhu za bezvětří nebo 50-80 cm nového sněhu při působení větru nad 10m/s. Označen červenou barvou s černým šrafováním.

Označení 5. stupně lavinového nebezpečí v jiných jazycích

SK  PL  AN  D
Veĺmi veĺké Bardzo Vysoki Very High Sehr Gross


Vysvětlivky:

* Ohrožené lavinové lokality jsou podrobněji popsané v komentáři lavinové předpovědi (nadmořská výška, orientace svahu, typ terénu)

  • Mírně strmý terén - svahy se sklonem do 30º
  • Strmé svahy - svahy se sklonem nad 30º
  • Velmi strmý extrémní terén - nepříznivý sklon (více než 40º), profil terénu, blízkost hřebene, hladký povrch podkladových vrstev

** Dodatečné zatížení

  • Malé - jednotlivý lyžař/snowboardista lehce jedoucí, bez pádu, turista na sněžnicích, skupina s rozestupem minimálně 10m
  • Velké - dva nebo více lyžařů/snowboardistů apod. bez rozestupů, sněžné stroje, výbuch, pěší turista/horolezec 

Ochrana osobních údajů | Správa cookies | Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2022

ilustrace na pozadí