+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Stupně lavinového nebezpečí

1. stupeň lavinového nebezpečí, ikona

1. stupeň lavinového nebezpečí - nízké

1. stupeň lavinového nebezpečí, barevné označení

Stabilita sněhové pokrývky
Sněhová pokrývka je celkem dobře zpevněná a stabilní

Pravděpodobnost uvolnění laviny
Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení** a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu*. Je možnost samovolného uvolnění malých lavin nebo splazů, které se většinou zastaví ještě na svahu.

Doporučení pro lyžaře a turisty
Všeobecně bezpečné podmínky. Nebezpečná místa se vyskytují pouze ojediněle. Zvýšená opatrnost na svazích nad 40º!

Charakteristika 1. stupně lavinového nebezpečí
Obvykle je vyhlašován v 20% zimního období a dochází při něm k 7% lavinových nehod. Ohrožení frekventovaných cest je nízké. Bývá vyhlašován při napadnutí 0–10 cm nového sněhu za bezvětří nebo 0-5 cm nového sněhu při působení větru nad 10m/s. Označen zelenou barvou.

Označení 1. stupně lavinového nebezpečí v jiných jazycích

SK  PL  AN  D
Malé Niski Low  Gering

  

2. stupeň lavinového nebezpečí, ikona

2. stupeň lavinového nebezpečí - mírné

2. stupeň lavinového nebezpečí, barevné označení Normální situace

Stabilita sněhové pokrývky
Sněhová pokrývka vykazuje na některých strmých svazích* jen střední stabilitu. Jinak je zpevněná vcelku dobře.

Pravděpodobnost uvolnění laviny
Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení** (výjimečně i při malém dodatečném zatížení) a to zejména na strmých svazích* většinou uvedených v lavinové předpovědi. Možnost samovolného uvolnění větších lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny malých rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu.

Doporučení pro lyžaře a turisty
Převážně bezpečné podmínky. Nebezpečná místa se vyskytují na strmých svazích* většinou uvedených v lavinové předpovědi. Nevstupovat na svahy nad 40º!! Zvýšená opatrnost na svazích nad 35º!

Charakteristika 2. stupně lavinového nebezpečí
Obvykle je vyhlašován v 50% zimního období a dochází při něm k 34% lavinových nehod. Ohrožení frekventovaných cest je mírné. Bývá vyhlašován při napadnutí 10–20 cm nového sněhu za bezvětří nebo 5-10 cm nového sněhu při působení větru nad 10m/s. Označen žlutou barvou.

Označení 2. stupně lavinového nebezpečí v jiných jazycích

SK  PL  AN  D
Mierne Umirkovany Moderate Mässig

 

3. stupeň lavinového nebezpečí, ikona

3. stupeň lavinového nebezpečí - značné

 3. stupeň lavinového nebezpečí, barevné označeníKritická / Velmi zrádná situace!!

Stabilita sněhové pokrývky
Sněhová pokrývka vykazuje na mnoha strmých svazích* pouze střední až slabou stabilitu. Zde je jen mírně zpevněna.

Pravděpodobnost uvolnění laviny
Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném zatížení** a to zejména na strmých svazích* většinou uvedených v lavinové předpovědi. V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin středních a ve výjimečných případech i velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu.

Doporučení pro lyžaře a turisty
Túry vyžadují velkou opatrnost a výbornou znalost lavinové problematiky. Nutná volba bezpečné trasy. Nebezpečná místa již tvoří souvislý celek i na mnoha strmých svazích* většinou uvedených v lavinové předpovědi. Nevstupovat na svahy nad 35º!! Zvýšená opatrnost na svazích nad 30º!

Charakteristika 3. stupně lavinového nebezpečí
Obvykle je vyhlašován v 30% zimního období a dochází při něm k 47% lavinových nehod. Ojediněle může dojít k ohrožení frekventovaných cest samovolnými lavinami. Bývá vyhlašován při napadnutí 20–40 cm nového sněhu za bezvětří nebo 15-30 cm nového sněhu při působení větru nad 10m/s. Označen oranžovou barvou.

Označení 3. stupně lavinového nebezpečí v jiných jazycích

SK  PL  AN  D
Zvýšené Znaczny Considerable Erheblich

  

4. stupeň lavinového nebezpečí, ikona

4. stupeň lavinového nebezpečí - vysoké

4. stupeň lavinového nebezpečí, barevné označeníAkutní situace

Stabilita sněhové pokrývky
Sněhová pokrývka vykazuje na většině strmých svazích* pouze slabou stabilitu.

Pravděpodobnost uvolnění laviny
Uvolnění laviny je možné již při minimálním dodatečném zatížení** a to na mnoha strmých svazích*. Dají se očekávat samovolné laviny středních ale i velkých rozměrů, které mohou dosahovat dna údolí. Může dojít k poškození lesních porostů. Obvyklé lavinové dráhy mohou dosáhnout svého maxima.

Doporučení pro lyžaře a turisty
Možnosti túr jsou silně omezené a vyžadují vynikající znalost lavinové problematiky. Nutná volba co nejbezpečnější trasy, která omezena na mírně strmé svahy*. Nebezpečná místa již tvoří souvislý celek i na mnoha strmých svazích*. Nevstupovat na svahy nad 30º!! Zvýšená opatrnost na svazích nad 25º!

Charakteristika 4. stupně lavinového nebezpečí
Obvykle je vyhlašován jen minimálně, ale dochází při něm k 12% lavinových nehod. Většina frekventovaných cest je ohrožena samovolnými lavinami středních ale i velkých rozměrů. Bývá vyhlašován při napadnutí 40–70 cm nového sněhu za bezvětří nebo 30-50 cm nového sněhu při působení větru nad 10m/s. Označen červenou barvou.

Označení 4. stupně lavinového nebezpečí v jiných jazycích

SK  PL  AN  D
Veĺké Vysoki High Gross

  

5. stupeň lavinového nebezpečí, ikona

5. stupeň lavinového nebezpečí – velmi vysoké

5. stupeň lavinového nebezpečí, barevné označeníKatastrofická situace

Stabilita sněhové pokrývky
Sněhová pokrývka je celoplošně velmi slabě zpevněna a nestabilní.

Pravděpodobnost uvolnění laviny
Uvolnění laviny se dá očekávat již při minimálním dodatečném zatížení** a to i v mírně strmém terénu*. Dá se očekávat více samovolných lavin velkých rozměrů, které mohou dosahovat dna údolí. Dají se předpokládat velká poškození lesních porostů. Obvyklé lavinové dráhy mohou přesahovat svá maxima.

Doporučení pro lyžaře a turisty
Túry jsou prakticky nemožné! Doporučuje se opustit lavinové oblasti.

Charakteristika 5. stupně lavinového nebezpečí
Vyhlašován bývá jen výjimečně. Frekventované cesty se uzavírají. Ohroženy jsou i některá obydlí. Bývá vyhlašován při napadnutí 70–100 cm nového sněhu za bezvětří nebo 50-80 cm nového sněhu při působení větru nad 10m/s. Označen červenou barvou s černým šrafováním.

Označení 5. stupně lavinového nebezpečí v jiných jazycích

SK  PL  AN  D
Veĺmi veĺké Bardzo Vysoki Very High Sehr Gross


Vysvětlivky:

* Ohrožené lavinové lokality jsou podrobněji popsané v komentáři lavinové předpovědi (nadmořská výška, orientace svahu, typ terénu)

  • Mírně strmý terén - svahy se sklonem do 30º
  • Strmé svahy - svahy se sklonem nad 30º
  • Velmi strmý extrémní terén - nepříznivý sklon (více než 40º), profil terénu, blízkost hřebene, hladký povrch podkladových vrstev

** Dodatečné zatížení

  • Malé - jednotlivý lyžař/snowboardista lehce jedoucí, bez pádu, turista na sněžnicích, skupina s rozestupem minimálně 10m
  • Velké - dva nebo více lyžařů/snowboardistů apod. bez rozestupů, sněžné stroje, výbuch, pěší turista/horolezec 

Ochrana osobních údajů | Správa cookies | Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2024

ilustrace na pozadí