+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost
Ilustrační foto

Na základě rozhodnutí vlády ČR založilo Ministerstvo pro místní rozvoj 21.12.2004 obecně prospěšnou společnost – Horská služba ČR, o.p.s. Tato organizace společně s občanským sdružením – Horská služba České republiky zajišťuje veškerou činnost horské služby v ČR.

Horská služba ČR, o.p.s. zejména:

 

- organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu

- poskytuje první pomoc, zajišťuje transport nemocných a raněných

- vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor

- zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic Horské služby

- provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení

- vydává a rozšiřuje preventivně-bezpečnostní materiály

- informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a svých opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách

- sleduje úrazovost, zpracovává úrazovou statistiku, na základě které provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení

- provádí hlídkovou činnost na hřebenech hor a na sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech Horské služby a lavinová pozorování

- ve vztahu k občanskému sdružení Horská služba České republiky

  •  provádí a zajišťuje školení členů občanského sdružení Horská služba České republiky a dalších osob účastnících se na záchranných a pátracích akcích v horském terénu
  • zajišťuje materiálně technické vybavení občanského sdružení Horská služba České republiky
  • podporuje činnost občanského sdružení Horská služba České republiky

- spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi v České republice i v zahraničí

- spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi

Horská služba ČR, o.p.s. je řízena správní radou, jejíž členy jmenuje zakladatel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.

 

Složení správní rady Horské služby ČR, o.p.s.:

 

- Ing.Michal Janeba, předseda 

- Ing. Stanislav Cysař, místopředseda 

- Ing. Josef Coňk , člen 

- Mgr.Rostislav Černý, člen

- Mgr.Zdeňka Horníková, člen

- Rudolf Chlad, člen 

- Michal Klimeš, člen 

- PaedDr.Petr Likavec, člen 

- plk.Ing.František  Zadina, člen 

 

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, jejíž členy jmenuje zakladatel.

 

Složení dozorčí rady Horské služby ČR, o.p.s.:

 

- Ing. Jiří Vačkář, předseda 

- MUDr. Pavel Bém, člen

- Jiří Čunek , člen   

- JUDr.Lenka Deverová, člen 

- Jaromír Jech, člen

- doc.JUDr.Bohumil Havel PhD., člen   

Ředitel - náčelník je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel – náčelník Horské služby ČR,o.p.s. je Mgr. Jiří Brožek ([email protected])Výkon činnosti Horské služby se organizuje především v rámci jednotlivých horských oblastí, kterými jsou Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. V čele oblasti stojí náčelník oblasti, jmenovaný ředitelem. Organizační chod společnosti a činnost správní a dozorčí rady zajišťuje Úřad Horské služby (Ekonomické centrum), v jehož čele stojí ředitel úřadu – Ing. Lubomír Veselý ([email protected]).

 

 

 

Ochrana osobních údajů | Správa cookies | Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2024

ilustrace na pozadí