+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Školení Horské služby na Technické univerzitě v Liberci

Do prostor Technická univerzita v Liberci se na konci minulého týdne vrátilo školení jizerskohorských horoslužebníků, které účastníky zdokonaluje v rozpoznání náhlé srdeční zástavy a v následném zahájení neodkladné resuscitace. Většina profesionálních členů HS Jizerské hory již kurzem prošla na podzim loňského roku. Nyní kurz pokračuje s ambicí proškolit všechny ze zhruba padesátky dobrovolníků, kteří slouží v Jizerských horách.

Školení Horské služby na Technické univerzitě v Liberci
Školení HS v prostorách Technické univerzity v Liberci
Školení mělo takřka totožnou skladbu jako na podzim. Napřed teoretická, pak praktická část, ve které si celkem dvanáct účastníků rozdělených do dvoučlenných hlídek mohlo vše vyzkoušet na nejnovějším simulačním modelu SimMan 3G, který pro tyto účely poskytla univerzita. SimMana si můžete představit jako univerzálního pacienta, který umí simulovat celou paletu urgentních stavů. Umí příkladně dýchat i nedýchat, mrkat, mluvit, sýpat. SimMan se řídí na dálku pomocí tabletu a jeho součástí je také monitor, který informuje o jeho „životních funkcích“.
 
Takový simulátor dává záchranářům při tréninku a zejména po něm detailní zpětnou vazbu. Únorový kurz byl oproti podzimnímu navíc vylepšen o kamerový záznam akce, který dobře slouží u tzv. debriefingu, kdy lektoři s účastníky názorně projdou a zhodnotí jejich počínaní při záchraně. Přítomná lékařka zhodnotila medicínskou stránku věci, dispečerka komunikaci během zásahu, zdravotnický záchranář zajištění dýchacích cest… Konkrétně šlo mj. o simulaci reálného výjezdu k pacientovi s alergickou reakcí, který se náhle zhoršil a došlo u něj k zástavě oběhu. Účastníci se tak přesvědčili, jak důležitou roli hraje Horská služba v záchraně životů v horských oblastech.
 
Odborným garantem projektu je MUDr. Lucie Langová z liberecké záchranky, která je zároveň členkou metodické komise lékařů HS. Školiteli byli také záchranáři Bc. Lucie Boková, Bc. Jakub Roubíček a Ing. Michal Tomáš, a také náš kolega Jarda Petrák, jizerskohorský profík, který je rovněž vystudovaný záchranář. Prvotním hybatelem a hlavním organizátorem celého projektu je Honza Vanc , vystudovaný záchranář z TUL, který pracuje u liberecké záchranky a zároveň je čekatelem Horské služby. Všem zapojeným patří obrovský dík za perfektně připravené školení. Podobné projekty neprší z nebe, vždy za nimi najdeme něčí nadšení a spoustu zdánlivě neviditelné práce. Děkujeme a přejeme projektu zdárnou budoucnost.
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Ochrana osobních údajů | Správa cookies | Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2024

ilustrace na pozadí