+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

HSČR Messenger – Ochrana osobních údajů

HSČR Messenger – Ochrana osobních údajů

Privacy Policy

Tato aplikace shromažďuje osobní údaje uživatelů.

Tato verze dokumentu o Ochraně osobních údajů je platná od: 18. 3. 2021

Vlastník aplikace a správce dat

Horská služba ČR, o.p.s.

543 51 Špindlerův Mlýn 260

IČO: 27467759

DIČ: CZ27467759

E-mail: [email protected]

Typ shromažďovaných dat

  • Poloha uživatele – aplikace přistupuje k poloze zařízení na popředí pro zobrazení aktuální polohy uživatele v mapě.
  • Poloha uživatele na pozadí – aplikace přistupuje k poloze uživatele na pozadí z důvodu sdílení této polohy v rámci informačního systému Horské služby ČR.

Použití polohy na pozadí

Poloha uživatele na pozadí je odesílána do informačního systému Horské služby ČR tak, aby mohla být následně sdílena s ostatními záchranáři v terénu. Sdílení polohy na pozadí a její zobrazení v mapě slouží ke správné koordinaci záchranářů v terénu během záchranných operací.

Přístup k poloze na pozadí je vyžadován pouze v případě, že je uživatel v aktivní službě, tj. aplikace uživateli explicitně oznámí, že bude přistupovat k poloze na pozadí a následně jej o přístup k poloze na pozadí požádá.

Poloha uživatele na pozadí není sdílena s třetími stranami.

Popis fungování aplikace

Hlavní účel aplikace

Primárním účelem aplikace je záchrana lidských životů. Aplikace zajišťuje komunikaci mezi záchranáři Horské služby ČR během záchranných operací. Záchranáři jsou prostřednictvím aplikace informování o nové krizové události, na kterou musí reagovat. Aplikace je napojena na další složky integrovaného záchranného systému jako je Zdravotnická záchranná služba (sanity a vrtulníky) a další, díky čemuž je zajištěna maximální informovanost daného záchranáře v terénu. Do aplikace se mohou přihlásit členové Horské služby ČR a spolupracující osoby v rámci IZS (Integrovaného záchranného systému).

Přístup k poloze na pozadí

Účelem aplikace je zajištění komunikace mezi záchranáři Horské služby ČR během záchranných operací. Aplikace každého záchranáře sleduje a odesílá polohu na pozadí do informačního systému Horské služby. Díky tomu ostatní záchranáři v terénu vidí v mapě polohu svých kolegů a mohou tak koordinovat záchranou operaci např. při hledání pohřešovaných osob. Poloha záchranáře je sdílena i např. s posádkou přilétajícího vrtulníku, aby se minimalizoval čas na přepravu pacienta do lékařského zařízení. Poloha záchranáře je sledována pouze v případě, že je záchranář ve službě.

Způsob ochrany osobních dat

Vlastník aplikace zajišťuje vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, vyzrazení, úpravám nebo neoprávněnému zničení údajů.

Zpracování údajů se provádí pomocí počítačů nebo nástrojů podporujících IT podle organizačních postupů a režimů striktně souvisejících s uvedenými účely. Kromě Vlastníka mohou být v některých případech Data přístupná určitým typům odpovědných osob, které se podílejí na provozu této Aplikace (administrace, správa systému).

Veškeré údaje získané od uživatelů jsou považovány za osobní a jsou chráněny podle zákona O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů a předpisů (do 24. 5. 2018). Od 25. 5. 2018 se zpracování osobních údajů řídí Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tyto osobní údaje jsou využívány pouze pro potřebu zajištění fungování aplikace a nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

Uživatel má právo na:

  • Přístup k osobním údajům – možnost získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  • Přenositelnost údajů – možnost přenést osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu k jinému správci osobních údajů.
  • Opravu – Opravu nebo doplnění osobních údajů.
  • Výmaz – Výmaz registrace znamená kompletní odstranění všech dat o uživateli, ale i ztrátu všech výhod a uložených dat s touto registrací spojené.
  • Podání stížnosti – u orgánu dohledu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Ochrana osobních údajů | Správa cookies | Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2024

ilustrace na pozadí